• Go Jetters: Du hành thế giới (Phần 1)

  • Diễn viên chính:Akie Kotabe Pilar Orti Marc Silk Naomi McDonald John Hasler Syrus Lowe Tommie Earl Jenkins 
  • Trạng thái:Hoàn Tất (50/50)
  • Đạo diễn:Chưa được nhập
  • Loại:Phiêu LưuHoạt Hình
  • Giới thiệu:Làm nhiệm vụ trên khắp thế giới, các anh hùng Xuli, Kyan, Lars và Foz khám phá những địa danh mới qua sự giúp đỡ của người bạn kiêm cố vấn vui tính Ubercorn.

Dự đoán bạn thích

Bình luận của người dùng