Như tuần trước các bạn đang còn rất yếu về vấn đề phát âm – đến tuần này chỉ sau một tuần học tập các bạn học sinh của chúng ta đã thể hiện một cách rõ ràng sự nỗ lực cũng như sự cố gắng cùng với sự dẫn dắt của đội ngũ giảng viên tại Trung Tâm An Huệ . Các học sinh ALERON đã và đang từng ngày học tập rèn luyện, các bạn đã có sự tiến bộ rất nhiều. Chủ động tự tin xung phong lên bảng làm bài tập và đạt số điểm rất cao , đươc sự khen ngợi từ giảng viên Trung Tâm.

Ở tuần tiếp theo này các bạn sẽ được các giảng viên trung tâm An Huệ đào tạo các kỹ năng rất quan trọng và ứng dụng thực tế trong Doanh Nghiệp.

?Chào hỏi, hỏi và đáp về sức khoẻ
?Cách đáp lại 1 số mẫu câu giao tiếp
谢谢(cảm ơn), 不客气 (không có gì,đừng khách khí),
对不起(xin lỗi),没关系(không sao)

☎️H̳otline: ???? ??? ??? – ???? ??? ???
———————————–
???̛ ??̛̉ ?: 15/01/22 Trần Thủ Độ, p.Đông Hải, Tp. Thanh Hóa
???̛ ??̛̉ ?: Kiot 7 dãy số 4 KCN Hoàng Long, p.Tào Xuyên, Tp. TH
???̛ ??̛̉ ?: Thôn Nhật Quả, Ngã 4 Đà, Thọ Dân, Triệu Sơn, TH
???̛ ??̛̉ ?: Cum CN thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, TH. (gần công ty Kim Việt, Nông Cống)

0969.041.345