Hôm nay cô và trò lớp học tiếng trung tại Công ty ALERON đã hoàn thành bài thi chọn lọc học viên do sự đề xuất của ban giám đốc Công ty Alenron sau ba tuần học tập với sự tham gia của ban lãnh đạo Công ty và Giám đốc Trung tâm An Huệ

Giám đốc Trung tâm An Huệ hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra
Ban lãnh đạo Công ty Alenron và giảng viên Trung tâm An Huệ rà soát đề thi trước khi bài kiểm tra diễn ra

Tất cả câu hỏi trong bài thi nằm trong chương trình giảng dạy tại Công ty. Kiến thức và kỹ năng đều phục vụ cho Doanh nghiệp và thực tế sản xuất của Công ty. Định hướng phát triển cho mỗi cá nhân tham gia lớp học để có một lộ trình học tập và làm việc tốt nhất.

Tất cả học viên đã hoàn thành xuất sắc buổi kiểm tra

Ở tuần tiếp theo này các học viên của chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận những kiên thức chuyên sâu hơn về doanh nghiệp và thực tế sản xuất với sự giảng dạy của đội ngũ giảng viên An Huệ.

Các bạn cùng theo dõi bản tin An Huệ để cập nhập kết quả bài thi nhé!

0969.041.345